کاربر گرامی: در حال حاضر فروشگاه آنلاین غیر فعال میباشد و امکان خرید از فروشگاه وجود ندارد.
سبد خرید خالی است

آخرین فروش ها

فروشگاه اینترنتی بازار بزرگ کشاورزی ایران

کود
بخش کود
تعداد محصولات ثبت شده: 73 عدد

محصولات این بخش


کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص حبوبات
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص حبوبات
موارد مصرف: مزارع حبوبات
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل و یک هفته بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 2,360,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,242,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص کلزا
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص کلزا
موارد مصرف: مزارع کلزا
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: یک هفته قبل و ده روز بعد از گلدهی
قیمت مصرف کننده: 2,460,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,337,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص گندم و جو
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص گندم و جو
موارد مصرف: مزارع گندم و جو
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: اواسط پنجه زنی و بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 2,360,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,242,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص آفتابگردان
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص آفتابگردان
موارد مصرف: مزارع آفتابگردان
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل و یک هفته بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 2,460,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,337,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص چغندر
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص چغندر
موارد مصرف: مزارع چغندر
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: یک بار هنگام تنک کردن و یک بار به فاصله یک ماه از بار اول
قیمت مصرف کننده: 2,460,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,337,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص یونجه و شبدر
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص یونجه و شبدر
موارد مصرف: مزارع یونجه و شبدر
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: شش روز بعد از هر چین و پانزده روز قبل از هرچین
قیمت مصرف کننده: 2,460,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,337,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص سیب زمینی
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص سیب زمینی
موارد مصرف: مزارع سیب زمینی
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل از گلدهی و بیست روز پس از اولین مصرف
قیمت مصرف کننده: 2,460,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,337,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص ذرت
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص ذرت
موارد مصرف: مزارع ذرت
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: یک ماه پس از کشت و دو ماه پس از کشت
قیمت مصرف کننده: 2,560,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,432,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول