کاربر گرامی: در حال حاضر فروشگاه آنلاین غیر فعال میباشد و امکان خرید از فروشگاه وجود ندارد.
سبد خرید خالی است

آخرین فروش ها

فروشگاه اینترنتی بازار بزرگ کشاورزی ایران

کود
بخش کود
تعداد محصولات ثبت شده: 73 عدد

محصولات این بخش


کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص مصارف عمومی
کود کامل مایع بیست لیتری مخصوص مصارف عمومی
موارد مصرف: جهت مصارف عمومی
میزان مصرف: شش لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: طبق توضیحات محصول
قیمت مصرف کننده: 2,360,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 2,242,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص حبوبات
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص حبوبات
موارد مصرف: مزارع حبوبات
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل و یک هفته بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 476,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 452,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص صیفی جات
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص صیفی جات
موارد مصرف: جالیزها و صیفی جات
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: همزمان با رشد فعال بوته و پانزده روز بعد
قیمت مصرف کننده: 476,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 452,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع کلزا
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع کلزا
موارد مصرف: مزارع کلزا
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: یک هفته قبل و ده روز بعد از گلدهی
قیمت مصرف کننده: 496,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 471,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص گندم و جو
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص گندم و جو
موارد مصرف: مزارع گندم و جو
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: اواسط پنجه زنی و بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 476,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 452,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع آفتابگردان
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع آفتابگردان
موارد مصرف: مزارع آفتابگردان
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل و یک هفته بعد ازگل رفتن
قیمت مصرف کننده: 496,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 471,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع چغندر
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع چغندر
موارد مصرف: مزارع چغندر
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: یک بار هنگام تنک کردن و یک بار به فاصله یک ماه از بار اول
قیمت مصرف کننده: 516,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 490,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع یونجه و شبدر
کود کامل مایع چهار لیتری مخصوص مزارع یونجه و شبدر
موارد مصرف: مزارع یونجه و شبدر
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: شش روز بعد و پانزده روز قبل از هرچین
قیمت مصرف کننده: 496,000 ریال
5 % تخفیف
قیمت فروش: 471,200 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول