کاربر گرامی: در حال حاضر فروشگاه آنلاین غیر فعال میباشد و امکان خرید از فروشگاه وجود ندارد.
سبد خرید خالی است

آخرین فروش ها

فروشگاه اینترنتی بازار بزرگ کشاورزی ایران

محصولات تخفیف دار


کود کامل مایع یک لیتری مخصوص صیفی جات
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص صیفی جات
موارد مصرف: جالیزها و صیفی جات
میزان مصرف: چهار لیتردر هکتاربصورت محلول پاشی
زمان مصرف: همزمان با رشد فعال بوته و پانزده روز بعد
قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال
5 تخفیف
قیمت فروش: 114,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص باغات میوه
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص باغات میوه
موارد مصرف: باغات میوه
میزان مصرف: شش لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: بعداز ریختن گل هر پانزده روز یک بار و حداکثر سه بار
قیمت مصرف کننده: 140,000 ریال
5 تخفیف
قیمت فروش: 133,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص حبوبات
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص حبوبات
موارد مصرف: مزارع نخود و سایر حبوبات
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: ده روز قبل ازگل رفتن و یک هفته بعد ازگل رفتن
قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال
5 تخفیف
قیمت فروش: 114,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص یونجه و شبدر
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص یونجه و شبدر
موارد مصرف: مزارع یونجه وشبدر
میزان مصرف: چهار لیتر درهکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: شش روز پس از هر برداشت
قیمت مصرف کننده: 125,000 ریال
5 تخفیف
قیمت فروش: 118,750 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص گندم و جو
کود کامل مایع یک لیتری مخصوص گندم و جو
موارد مصرف: مزارع گندم و جو
میزان مصرف: چهار لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی
زمان مصرف: اواسط پنجه زنی و بعد از گل رفتن
قیمت مصرف کننده: 120,000 ریال
5 تخفیف
قیمت فروش: 114,000 ریال
این کالا موجود نمیباشد
مشاهده محصول